Ceerno Suleyman Kan

CEERNO SULEYMAAN KAN

(Mballondiren Njangen Njanginen Pulaar, Vendredi 23 Septembre 2016, à 20h TU)

Ceerno Suleymaan Kan lollirɗo Giɗaaɗo Kan, jibinaa ko hedde hitaande 1939 to wuro kaaw makko en ina wiyee Aagu. Ngoon wuro heedi ko rewo Wulyense, Laamorgo Falnde Wulyense e Diiwaan Gidimaka. O jeyaa ko Wulyense. Ko ɗoon o janngi Quraana e baaba makko en haa o joofni alluwal makko gadanal e ɗiɗaɓal ; ɓaawo ɗuum o ɗannii o fayi Faranse e hitaande 1962, o woni ɗoon hitaande omo liggoo omo jannga ɗemngal Farayse haa o fuɗɗii waawde ngal ; o ɓenni fayde Misra e hitaande 1963, ngam jokkude jaŋnde.

Nde o yettii Misra, daraaki, o jaɓaa e jaŋnde hakkundeere e hitaande njanngu 1963 – 1964. Ko e Duɗal jaaɓi haaɗtirde jannginoowal ɗemɗe(Arab e Farayse) o heɓi seedantaagal. Lisanse e hitaande njanngu 1971 – 1972, to Duɗal ASHAR to Qaahira. Ko to Misra o janngi Pulaar, ko Yero Dooro Jallo janngini mo Pulaar.

O arti Muritani ko hitaande 1972. O heɓi liggeey to Laamorde Dowla to e Ardorde Firo. Ko ɗoon o woni haa maayirɗe 1979, ko ndeen o faytiraa to kalifu Nehdi e Jaŋde. Omo jeyaa e sosɓe Fedde Ɓamtaare Pulaar. O ardiima nde gila 1976 haa 1980. O ardiima Duɗal Ɗemɗe ngenndiije tuggi 1980 fayde 1999. Ko ndeen hitaande ngal uddaa ɓaawo nde ngal golli golle moƴƴe, jogorɗe nafde haa cay!!

O winndii ɗee ɗoo defte:1. Lasli Fulɓe e Fergooji mum en e yoga e Pulareeje 1977;

2. Faandu Almuudo adannde 1983;

3. Peeje Kaɓorɗe Hokkere Gese Jeeri 1986;

4. Yooro e Rewam e Peeje Kaɓorɗe 1986;

5. Lekki e Nafoore mum 1986;

6. Jubbannde e Inɗe Ndiwri Muritani 1987;

7. Faandu Almuudo ɗiɗaɓere 1990 ;

8. Mbolo Galle 1991 ;

9. Hakkunde Jaalel e Ngay 1997 ;

10. Dabi waaño e inɗe Yoga e kulle 2007 ;

11. Wolde Hakkunde Aamadu Habii Bah e Ngay Ɗo MBaayjam 2009 ;

12. Njooɓaari Sukaaɓe 2011 ;