NjaaySayduAamadu

Culture: Fuuta.

(Njaay Saydu Aamadu, Mauritanie)

Dimanche 15 Juillet 2018, 20h France, 14h Amérique du Nord, et 18h Afrique de l'Ouest

Tel. Dao FM: (France) 0181221224, (Canada) 18673221082, (USA) 7017190421.

Dao FM: DaoFmLive(Direct), Web : www.daofm.com, Skype/WhatsApp: Dao Fm Canada

Gelongal Fuuta lollirɗo Njaay Saydu Aamadu jibinaa ko e wuro wiyeteengo Jiinge Jeeri, e nder tunndo Ligisayba, falnde Kayhayɗi, to diiwaan Gorgol Muritani. Ko o jannginoowo. Caggal heblo ngo o waɗi to duɗal keblorgal jannginooɓe (ENI), o heblitaama kadi heblo seniingo to bannge ɗemɗiyankaagal ngam huɓindaade karallaagal njanngiin e ɗemngal makko neeniwal Pulaar.

Tuggude e hitaande 1983 fayde e hitaande 2004, o wonnoo ko e jannginirɗi ƴeewndorɗi Duɗal Ɗemɗe Ngenndiije Ndenndaandi Lislaamiyankeeri Muritani. Hannde oo, ko o diisnondirteeɗo ko fayti e karallaagal jaŋde lesre to horirde falnde El Miina e nder Nuwaasot ( conseiller pédagogique à l’IDEN d’ElMina). Yimiyanke mawɗo, dowluɗo, ganndaaɗo e nder ɓiɓɓe Fulɓe, biɗtoowo, binndoowo, Njaay Saydu Aamadu ko ngenndiyanke mo darnde mum feewde e ƴellitaare ɗemɗe ngenndiije e pine mumen aldaa e yedditaare.